Skip to content

Terapia Tańcem i Ruchem (DMT)

Terapia tańcem i ruchem jest formą oddziaływania terapeutycznego wykorzystującą ruch i taniec, poprzez które klient może twórczo zaangażować się w proces własnej integracji w sferach: emocjonalnej, poznawczej, fizycznej i społecznej. Jest to metoda dopiero rozwijająca się w Polsce, ale od lat praktykowana i uznana w USA i Europie Zachodniej. Opiera się na ona założeniu, że ciało i umysł są ze sobą nierozerwalnie związane. Ruch osoby odzwierciedla jej indywidualny sposób myślenia i przeżywania emocji, bycia w świecie. Zmiana i proces zdrowienia mogą rozpocząć się w ruchu i w pracy z ciałem. Ruch umożliwia wyrażenie stanów wewnętrznych, dzięki czemu mogą stać się świadome i zostać nazwane. Ruch i taniec pomagają w ekspresji emocji, ich doświadczaniu, rozpoznawaniu, nazywaniu, zobaczeniu jaki wpływ wywierają na innych. Ruchowe improwizacje pozwalają na eksperymentowanie z nowymi sposobami „bycia” . Odczuwanie siebie w ruchu i tańcu pomaga w nawiązaniu kontaktu ze sobą, ze swoim wewnętrznym światem, prowadzi też do wzrostu świadomości ciała i czerpania z „mądrości ciała”. Zaangażowanie się w proces tworzenia i zabawę przywracają zdolność bycia i same w sobie są terapeutyczne. Ważnym narzędziem terapeutycznym jest metafora ruchowa. Podczas procesu ruchowego pojawiają się indywidualne lub grupowe symbole. Metafory ruchowe stanowią pomost łączący to co nienazwane z tym co nazwane i pozwalają lepiej zrozumieć siebie. Dają możliwość eksplorowania trudnych spraw, wyrażenia czegoś co w inny sposób mogłoby być nie do wyrażenia, testowania nowych sposobów myślenia czy zachowania. Praca z metaforą ruchową, dzielenie się doświadczeniami z procesu ruchowego i łączenie ich z własnymi zachowaniami i wnoszonymi problemami, dają możliwość dokonania refleksji i wglądu w siebie i doświadczane trudności. Metoda wykorzystywana jest w pracy psychoterapeutycznej jako odrębna lub wspomagająca terapia (np. towarzysząca leczeniu farmakologicznemu lub innym formom oddziaływania terapeutycznego), a także jako forma pracy z osobami, które chcą lepiej wykorzystywać swój potencjał, rozwijać się i pełniej wyrażać siebie w życiu. Jeśli chcesz poczytać więcej zapraszam na strony: www.stowarzyszeniedmt.pl – Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Tańcem i Ruchem www.admt.org.uk – Association for Dance Movement Therapy UK www.adta.org – American Dance Therapy Association